Vi är auktoriserad Google Partner

För dig som kund är det en extra trygghet att vi är godkännda av Google som en av få svenska leverantörer för

Om oss

Vi startade Apps4Admin i april 2017 då vi kände att det saknades enkla, funktionella och kostnadseffektiva verktyg för att digitalisera administrativa rutiner. Vi som startade företaget har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling och administrativa stödfunktioner och vi vill se fler företag vinna effektivitet med genom att digitalisera.

Vårt motto är det ska vara Enkelt. Enkelt att köpa, enkelt att använda och enkelt att lämna om man så vill. Våra webappar ska användas för att de ger ett mervärde, inte för att du sitter fast i långa avtal. Våra tjänster köper du abonnemangsbaserat, utan bindningstid.
Processer och rutiner fastnar ofta i pappersform. Våra webappar ger dig det verktyg du behöver när du varje dag ska utföra arbetet. Vi väljer ut specifika processer och rutiner som har gemensamma nämnare hos många företag och skapar funktionella applikationer i form av SaaS tjänster, det gör att många delar på kostnaden och att det blir kostnadseffektivt.
Först ut är vårt On-Off Boardingsystem Comien, namnet är en lek med det Spanska Comienza som betyder Startar/börjar vilket är synnonymt med onboarding.

Vi har valt att komplettera vår verksamhet med med duktiga partners, väl utvalda företag som kan ge våra kunder en utökad service med tex lokal support och tilläggstjänster. Vill du bli en av våra Partners? Kontakta oss.

Lena Lindblad, VD

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny EU dataskyddsförorning som började gälla den 25 maj 2018 i syfte att skydda individens integritet.
Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen och du kan läsa mer om vad GDPR innebär på deras hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Apps4Admins behandling av Personuppgifter

Apps4Admin behandlar kundens personuppgifter när du köper våra tjänster eller söker kontakt med oss;
- Kontaktuppgifter när du blir kund hos oss (förnamn, efternamn, företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer)
- Kontaktuppgifter när du söker kontakt med oss (förnam, efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, adress)
Lagstöd för behandlingen är att kunna uppfylla ingånget avtal samt intresseavägning i de fall ni fyllt i vårt kontaktformulär

För dessa behandlingar är Apps4Admin personuppgiftsansvarig och vi behandlar alla personuppgifter i enhet med Svenska Personuppgiftslagen och GDPR. Personuppgifterna används för att tillhandahålla de tjänster ni köpt samt för att skicka faktura, skicka ut information om tjänsten, lägga upp administratörskonto, tillhandahålla support samt skicka ut information om ändringar och nyheter i tjänst.
Vid användning av våra program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Apps4Admin både inom och utanför EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns tillgänglig under rubriken underleverantörer. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.
Apps4Admins produkter driftas i flera stora molnleverantörers plattformar och vi har noga valt ut leverantörer som är kompatibla med GDPR och anslutna till Privacy Shield. I de fall data lagras eller behandlas utanför EU/EES finns Data Processor avtal (Biträdesavtal) mellan Apps4Admin och leverantör. För fullvärdig lista över komponenter och vart de driftas läs mer under rubriken underleverantörer och underbiträden.

Kundens ansvar för personuppgifter

All behandling av personuppgifter i våra applikationer är du som kund ansvarig för. Det innebär att kunden är personuppgiftsansvarig för innehållet i applikationerna och det är din skyldighet att säkerställa att informationen du lagrar i våra applikationer följer relevanta lagar och förordningar.
Vill du veta mer om vad som är en personuppgift? Läs mer på datainspektionens hemsida:https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/

Apps4Admins ansvar som Personuppgiftsbiträde

Som Personuppgiftsbiträde har Apps4Admin ansvar för att ditt data lagras och hanteras säkert. Det innebär att vi ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information, tex i form av krypterad lagring, åtkomstkontroll, behörighetsstyrning, möjlighet att radera information som ej längre används, möjlighet för kund att få ut sitt data den dagen ett avtal avslutas etc.
Apps4Admin har valt att arbeta med några av de största molnleverantörerna på marknade där säkerhet är inbyggt från grunden och där redundans och säkerhetskopiering är en del av tjänsten, läs mer om hur vi säkrar ditt data under säkerhet

Säkerhet

Säkerhet och kryptering
För oss är det viktigt att ditt data lagras säkert. Allt data krypteras automatiskt när de lagras på våra servrar. Likaså skyddas all transport av data via SSL kryptering, för mer information om kryptering och Data Privacy i AWS miljö läs mer på deras webb: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ och för GCP:smiljö läs här: https://cloud.google.com/security/gdpr/
All tillgång till applikation och data är inloggningsskyddat med användarnamn och lösenord som även det hanteras krypterat, 2 stegs autentisering finns att tillgå som tillval i tjänsten. Vi rekommenderar dem som lagrar personuppgifter av känslig art att använda sig av 2 stegs autentisering.

Lagring och Backuper
Då vi använder molnbaserade plattformar hanteras redundans och backup automatiskt inom ramen för tjänsten. Ditt data backas upp kontinuerligt och Apps4Admin svarar för att data kan återställas vid ett systembehov.

Informationsskydd
All teknisk personal hos Apps4Admin har skrivit under sekretessavtal och endast behörig personal har tillgång till data för att kunna genomföra underhåll och support.

Underleverantörer

Apps4Admin använder sig av olika underleverantörer. Mellan Apps4Admin och underleverantörer finns avtal vilket även inkluderar Data Processor.
Aktuella underleverantörer 2019
GCP (Google Cloud Plattform) US, Privacy Shield
Googel Analytics US, Privacy Shield
Freshdesk US, Privacy shield

Hantering av cookies

Apps4Admin använder så kallade sessionscookies för att du inte ska behöva logga in varje gång du går till en ny sida eller funktion i tjänsten. Sessionscookies släpps normalt varje gång du loggar ut ur tjänsten och du kan själv ta bort sparade cookies genom att tömma historiken i din webbläsare.
Vi använder även cookies för att följa besöksstatistik på våra sidor, detta i syfte att kunna förbättra vår hemsida och våra webbapplikationer.

Dina rättigheter till personuppgifter och data

För de personuppgifter där Apps4Admin agerar personuppgiftsansvarig kan du begära rättning av personuppgifter genom att kontakta Apps4Admin om du upptäcker eller misstänker att vi har fel uppgifter.
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att kunna uppfylla avtalet till dig samt för att uppfylla andra lagkrav, tex bokföringslagen.
Efter avslutat avtal sparar vi dina uppgifter i max 1 år och raderar därefter alla uppgifter som inte kravställs av oss att lagra kopplat till andra lagar.
Rätten att bli bortglömd aktiverar du genom att kontakta Apps4Admin, vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte finns ett aktivt avtal eller att uppgifterna behövs för att uppfylla andra lagar.
Om andra lagar gör att vi inte kan radera dina uppgifter så kan vi på din begäran begränsa nyttjandet av personuppgifterna till att endast omfatta det som lagen avser.
Du har rätt att 1 gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag på alla dina personuppgifter. Vill du ha utdrag vid flera tillfällen kan en administrativ kostnad tillkomma. Kontakta Apps4Admin om du önskar få ut ett registerutdrag på dina personuppgifter.
Vid avslutat avtal hjälper vi dig självklart att exportera ut ditt data från tjänsten om du så önskar.